PETRIN KOTISIVUT
PETRI'S HOMESITE


| Pääsivu |
| Main Page |


| Virsiä ja runoja |
| Hymns & poems |

| Tutkielmia,

saarnoja ja puheita |
| Sermons, studies |

| Käännöksiä |

| Translations |

| Sävelmiä |

| Melodies |

| Seurakuntaneuvosto |

| Kuvia minusta |
| Pictures of me |


Haltiakielinen sivustoni: / My Elvish site:
Men Eldalambínen

Muut sivuni /
My other sites:

The Woodpecker - my YouTube Channel / videokanavani (=

My Blog / Blogini

Kotimaa24 -blogini

PetriTikka - Twitter


Musiikkiani / Musi
c by me

Sattumanvarainen lempisitaatti: /
A random favourite quote:Viimeksi muokattu: 28.2.2012
Last updated: February 28th 2012
- Viaton uhri

 

Ei kiitoksen ääntä voi vaientaa täältä,
on Jumala luonut maan iloitsemaan.
Hän suojelee meitä, ei hylkää, ei heitä,
hän lapsilleen antaa vain rakkauttaan.
Hän armon toi meille ja kirkkaille teille
nyt johdattaa meitä yön hämärästä,
kun valosta valoon näin Isämme taloon
me kuljemme varjojen hävitessä.

Hän tähtiä ohjaa ja auringon nostaa,
ne loistaen Luojalleen laulelevat.
Niin kukkulat, vuoret kuin virrat ja järvet
ja aallotkin Jumalaa julistavat.
Myös me palvokaamme nyt Pelastajaamme,
maa raikukoon kiitosta riemullista!
Kuin yhdestä suusta näin laulamme aina:
”Soi kunnia Herralle korkeuksissa!”

Let all things now living a song of thanksgiving
To God the creator triumphantly raise.
Who fashioned and made us, protected and stayed us,
Who still guides us on to the end of our days.
God's banners are o'er us, His light goes before us,
A pillar of fire shining forth in the night.
Till shadows have vanished and darkness is banished
As forward we travel from light into light.

His law he enforces, the stars in their courses
And sun in its orbit obediently shine;
The hills and the mountains, the rivers and fountains,
The deeps of the ocean proclaim him divine.
We too should be voicing our love and rejoicing;
With glad adoration a Song let us raise
Till all things now living unite in thanksgiving:
"To God in the highest, Hosanna and praise!"m
elody