PETRIN KOTISIVUT
PETRI'S HOMESITE


| Pääsivu |
| Main Page |


| Virsiä ja runoja |
| Hymns & poems |

| Tutkielmia,

saarnoja ja puheita |
| Sermons, studies |

| Käännöksiä |

| Translations |

| Sävelmiä |

| Melodies |

| Seurakuntaneuvosto |

| Kuvia minusta |
| Pictures of me |


Haltiakielinen sivustoni: / My Elvish site:
Men Eldalambínen

Muut sivuni /
My other sites:

The Woodpecker - my YouTube Channel / videokanavani (=

My Blog / Blogini

Kotimaa24 -blogini

PetriTikka - Twitter


Musiikkiani / Musi
c by me

Sattumanvarainen lempisitaatti: /
A random favourite quote:Viimeksi muokattu: 28.2.2012
Last updated: February 28th 2012
- Viaton uhri

 

Käärme

Sen muoto oli enkelin,
vaan kielen alla kuitenkin
oli vaarallinen ansa.
Ja ihminen, tuo voimaton,
vain vuoksi hetken nautinnon
jo hylkäs auttajansa.

Oi haavoittunut veljeni!
Luo hämärtävä katseesi
- kuin korpimatkan kansa -
päin ristinpuulla riippujaa:
voi käärmeen piston parantaa
vain hänen kuolemansa.

Kun Kristus polki käärmeen pään,
jäi käärme viekas elämään
ja vannoi kostavansa.
Vaan käärmeen rikkipoljetun
on aika lyhyt, päivä kun
on laskemaisillansa.

sanat: Jaakko Haavio
sävel: Petri Tikka (n. 2004)