PETRIN KOTISIVUT
PETRI'S HOMESITE


| Pääsivu |
| Main Page |


| Virsiä ja runoja |
| Hymns & poems |

| Tutkielmia,

saarnoja ja puheita |
| Sermons, studies |

| Käännöksiä |

| Translations |

| Sävelmiä |

| Melodies |

| Seurakuntaneuvosto |

| Kuvia minusta |
| Pictures of me |


Haltiakielinen sivustoni: / My Elvish site:
Men Eldalambínen

Muut sivuni /
My other sites:

The Woodpecker - my YouTube Channel / videokanavani (=

My Blog / Blogini

Kotimaa24 -blogini

PetriTikka - Twitter


Musiikkiani / Musi
c by me

Sattumanvarainen lempisitaatti: /
A random favourite quote:Viimeksi muokattu: 28.2.2012
Last updated: February 28th 2012
- Viaton uhri

 

Pieni saarna pienessä hartaudessa (14.10.2004):

Herra on ainoa Jumala, ainoa olemassaoleva Voima. Hänen tekonsa ovat uskollisuuden, vanhurskauden ja oikeuden tekoja. Näitä hän tahtoo myös meiltä luoduiltaan. Mutta me olemme poispoikenneita jokaikinen, omaan voimaamme luottavia. Jumala on kuitenkin ihmeellisessä, käsittämättömässä, valtavassa armossaan tullut meidän keskuuteemme Pojassaan. Hän, iäinen Valonsäde, on sokaissut sokeutemme täydellisessä häpeässä, nimittäin ristissä, ja täydellisen täydellisessä ylösnousemisensa kirkkaudessa kutsunut meidät yhteyteensä toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita varten meidät on luotu. Tämä liitto on totisesti ihmeellinen: sydämeen kirjoitettu rakkauden laki, Kristuksen verellä kirjoitettu ja Pyhällä Hengellä sinetöity. Oi, kuinka ylistettävä onkaan väkevä Jumala, joka meidät heikot on sitonut itseensä! Tämän takia haluamme joka päivä koko kuolevaisen elämämme ajan anoa häneltä armahdusta ja ylistää hänen Pyhää Nimeään. Armahda meitä, Vanhurskas! Pyhitä meidät, Totuus! Kiitos olkoon sinun aina ja loputtomasti, ihana Isä! Jeesuksen nimessä, AAMEN.